Weitere Datenübertragung Ihres Webseitenbesuchs an Google durch ein Opt-Out-Cookie stoppen - Klick!
Stop transferring your visit data to Google by a Opt-Out-Cookie - click!: Stop Google Analytics Cookie Info. Datenschutzerklärung

Deutsche Startseite: Architektur-Magazin Altbau und Denkmalpflege Informationen
Sökandet på Hemsidan + Sitemap översikt webbplats
english Den STORA ENGELSKA VERSIONEN / ENGLISH VERSION - med många länkar till mina bidrag i engelska forum USA
english Low-cost Repair, Maintenance, Improvement, Renovation + Refurbishing of your old House - The Essentials USA
Kostengünstiges Instandsetzen von Burgen, Schlössern, Herrenhäusern, Villen - Ratgeber zu Kauf, Finanzierung, Planung (PDF eBook)
Altbauten kostengünstig sanieren: Heiße Tipps & Tricks gegen Sanierpfusch im bestimmt frechsten Baubuch aller Zeiten (PDF eBook + Druckversion ==>)
Sajterna på Danska dansk restaurering sidanSlott, palats, gammalt hus, forntida byggnad

Bulta av återställande och beskydd Restaurering av gamla hus +
Beskydd av historiska monument
Sverige Restaurering Konservering Finland Suomi Konservering Restaurering Reparering Renovering - på finska

Arkitektur + Bygg Magasin för konservering, renovering, återställning och reparering

Drake Rådgivning, tips och tricks
för vård av gamla byggnader

Vanliga fel + vad fungerar egentligen?


Konrad Fischer Dipl.-Ing. Konrad Fischer, Arkitekt och Ingenjör
Hauptstrasse 50, 96272 Hochstadt a. Main, Tyskland
Tel.: +49-*9574/3011 / mobil +49-*170/7351557, Fax: +49-*9574/4960, e-post
Förfrågan på:
Tyska, engelska, svenska, norska, danska. Skriftligt svar på tyska eller engelska, muntlig (telefon) också (nästan) svenska ;-)

Författare i en televisiondiskussion: Att kollapsa taklägger och korridorer. Författare på televisionen: Kollapsade tak och hallarna - CLIPwmv 3MB +++ Skadade tak: En skandalös krönika (Tysk)
Den bio-ekologiska byggnaden: En ironisk kritik (Tysk) +++ Eco-Energibesparing i gamla byggnader: Är det överhuvud möjligt? (Tysk) +++ Återställande av hus med restaureringsbehov: Hur man säkert gör fel. (Tysk)


ApanHar du restaurerat ditt gamla hus? Vad hände? Dina tappra ansträngningar med renovering, rekonstruktion, rehabilitering eller moderniseringen misslyckades? Har du förlorat både dina pengar och ditt hopp?

DödskelettIsolerade du ditt gamla hus med termisk isolering? Ditt hus tillslöts hermetiskt och är nu lufttätt? Finns det nu mögel eller svamp på väggarna, i innertaket och i takkonstruktionen? Har allt förgiftats med insekticid, fungicid, algicid, bekämpningsmedel, mjukgörare, vätska och flamskyddsmedel? Från taket droppar vatten och det växer äkta hussvamp / rötsvamp? Dina barn lider av allergier eller eksem (dermatit)? Alla hostar och har astma? Står du till slut där med tårfyllda blå ögon och tumme?

Trodde du dig för alltid ha funnit den perfekte och sakkunnige experten i din närhet och en sagolik rådgivare i ett internetforum? Hade du hittat de bästa och billigaste erbjudandena på marknaden? Fick din arkitekt dina pengar? Men den verkliga planeringen gjordes av hans industriella vänner? Detta är inte sällsynt. Detta sker vid restaurering och räddning av kulturarv också. Har du insett det? Jag gratulerar!

Men: Kanske kan ditt arbete lyckas bättre, ditt hus blir sundare och bygget även bli billigare? Vill du veta hur?

Av: "Värme i sekelskiftes tegelhus?" Byggahus.se Forum, 18.08.2008
kaffe_med_dopp: "Den här snubben har intressanta teorier angående stenhus och isolering. Helt klart läsvärt, men räkna med att allt ni lärt er hittills ställs på ända. Han har renoverat flera slott och gamla byggnader i Tyskland så det är ingen knäppgök. http://www.konrad-fischer-info.de/"

Hejsan - du är välkommen hit! Tack så mycket för ditt besök. Denna websajt görs just för dig. Kanske är det inte för sent? Här ska du finna oberoende, kritisk och kontroversiell information angående ditt hus. Ämnen: Reparation av gamla byggnader och återställande, konservering och bevaring av historiska byggnader och minnesmärken. Mestadels på tyska. Några sidor är på andra språk (Engelska, Ryska, Spanska, ... se på flaggor). Så blir denna sajt på ditt språk. Jag tackar Ulf och Agnes Eskilsson, Ulricehamn, för hjälp med översätning. (Här är den engelska versionen om du vill jämföra).

Men varför text på ditt eget språk? Därför att gamla hus, äldre bebyggelse eller byggnader och historiska minnesmärken, monument och kulturarv måste återställas även i ditt land. Vi har samma frågor beträffande tekniska och ekonomiska problem. Vi drabbas också av samma byggfel med samma katastrofala konsekvenser för historiska byggnader. Den internationella byggbranschen och dina experter sover inte! Detta kostar pengar - dina pengar. Vill du se några exempel? Klicka på bilderna för ytterligare information:

Den naturliga stenen är skadad några år efter kemisk förstärkning(1) + Brutet stenmasonarbete vid kemiåterställande(2) + Potassiumsilikat målar med bevattnar glass grunda gammal murbruk för skador(3) + Helheten beklär skadadt - vid modern målning av silikat(4) + Svartmögel / Svart Mögelsvamp / fungus i badrum(5) + Brick-work i bevattna - fuktighet stiger inte!(6a) + Blommandet av saltar efter boreholeinjektion med kemiskt hjälpmedel(6b) + Alger växer på ytbehandla av det yttre kompositsystemet för termisk isolering(7) + Skadad termisk isolering(8) + Yte blött / v&at termisk isolering - inne angrepp av svart mögel!(9) + Avfyra katastrofen vid eldfarlig termisk isolering (polystyren)(10) + Cement mortel / murbruk /murcement / cementbruk och tegelsten - en pre-programmed skada(11) + Cement mortlar / cementbruk och natursten - alltid en skada(12) + Salt / nitrat / salpiter / mursalpeter / calciumnitrat blomstrer ut ur cementbruk - en typisk skada(13) + Syntetfärg målad på natursten och murbruk - snart skadad(14) + Syntetmaterialfernissa på snart skadadt trä -(15) + Syntetmaterialkåda som täcker på det red ut trästaket - som mycket knäckas, fasta(16) + Gemensamt försegla med PUR-Skummar - mycket trevligt?(17)

Förklaring av ovanstående bilder: (1), (2), (3), (4): Ytan på materialet är förstört och det har bildats en skorpa på grund av felaktig fixering. Detta är ett typiskt resultat vid tättande och förstärkande ytbehandling med potassiumsilikat / vattenglas; (5) Mögelsvamp (Svart mögel / Svartmögel / fungus) i badrum; (6a) Ingen kapillärt stigande fukt och kapillärsugning / stigande kapillärfukt i tegelmur i ett vattenfyllt metallkar / bad! (6b) Salt blomstrar ut ur väggen efter en horisontal försegling med saltaktig och förgiftade injektion som fuktspärr i borrat hål / borrhål / borrhålsinjektion; (7) Tillväxt av alger på ytan av kompositsystem för termisk isolering, från: B+B, tidskrift för byggnadsunderhåll och omsorg av monument, januari 2002, fotograf: Universitet Wismar; (8) Blöt termisk isolering i trädgården, från: Bygghantverk och rekonstruktion av byggnader 2/01, fotograf: H. Paetzold; (9) Våt / blöt termisk isolering utanför och svart mögel / mögelsvamp på insidan; (10) Exploderad och bränd termisk isolering, från: Aktuella brandskadorna, bayerskt avfyrar försäkring München; (11) Cement mortel / cementbruk / murbruk, tegelmur och frost; (12) Cementbruk och natursten; (13) Kalk / Kalksinter / Ca(OH)2 / Calciumdihydroxid från cementbruk blomstrar på ny fasad; (14) Syntetfärgskadar / syntetmaterialskada på en historisk fasad; (15) Konstharts färg / syntetisk hartsfärg på ett fönster; (16) Syntetisk färg målad på ett staket; (17) Fönster och teknologi i dag ...

Konrad Fischer: Fassaden energetisch richtig und kostensparend sanieren und trockenlegen 1

Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5

Är denna information egentligen kontroversiell och ovanlig? Men informationen överensstämmar med gammal byggnadstradition och hantverksskicklighet. Många års erfarenhet av restaureringsarbete är basen: Historiska monument och gamla byggnader från lantbrukarhem till slott, mangårdsbyggnader, borgarhus, herrgårdar och ecklesiastiska byggnader som kyrkor och kloster. Min far var också arkitekt och bedrev detta skyddsarbete från 1958 fram till hans död 1979, då jag tog över arbetet. Jag kunde lära mig mycket av honom. Efter mina studier praktiserade jag under två år som vetenskaplig volontär vid ämbetet för vård av monument / antikvarieämbet / Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege i München.

De främsta specialisterna i branschen, de berömda experterna från hemslöjden, de väldigt trovärdiga ingenjörerna, de alltid svartklädda arkitekterna samt din granne och dina så vänliga vänner är oftast av en helt annan åsikt eller mening. Kanske ger de också bättre råd? Men du måste själv avgöra, huruvida min information är meningsfull och användbar för dig. Då kan även du ta följe med de kloka experterna på den breda ”framgångsgatan” (som annars endast är för experter?).

Building Rehabilitation, Conservation, Preservation, Repair, Maintenance, Restoration, Renovation for Public and Private Use

Kanske hittar du inte svaren på dina frågor just här. Alternativ: Det finns över 1.500 sidor på tyska: Återställande, bevarande, beskydd, teknisk och historisk utredning och granskning av byggnader. Byggnadsmaterial för gamla hus: Tegelsten, kalk, murbruk, tegelmur, fackverk - korsvirke, betong och måleri från syntetmaterial och potassiumsilikat / silikatfärg mm. Återställande, befästning och förstärkning av sandiga och anfrätta naturstenar. Problem med återställandet och förnyandet av byggnader och deras delar, ända från grunden till takläggningen. Ekonomi och finansiering. Bedrägeri och korruption inom branschen och planer inom restaurering av byggnader.

Till sist men inte minst: Den klimatiska förändringen / omväxlingen / global uppvärmningen / klimatförändringarna - gjort av människor / med mänsklig inblandning eller bara naturligt - vad är riktig? Här kan du hitta flera ansikter, meningarna och kanske svaret:

- Önskar du att köpa en tysk borg, slott, palats eller herrgård? Exempel: Slott / borg / herrgården / herresäten till salu

- Uppstigande fuktighet / markfukt - och kapillärsugende fukt. Vad fungerar inte mot fukt och blött, fuktig och våt murverk när det rör sig om väggar med vulkanisk, sedimentär eller metamorfisk natursten (granit, kalksten, sandsten mm.) och tegel. Fel som görs vid kampen mot fukt och saltangrepp i källare och i fundament, på puts och i fogar av murverk. Ineffektiva, destruktiva och dyra uttorkningsmetoder: Horisontal isolering vid injektion i drillad / borrat hål, med metallplåt / bleckplåt i sågade murverksfogar, vattentät bruk och färger med syntetisk harts eller mycket sällsamt elektronisk torkningsförsök vid electro-osmos. Metoder som inte fungerar och gör allt värre: Den största affären för svindlarna inte enbart i Tyskland. Också på engelskt språk: Rising damp does not exist

Stiga och resningfukten i bricken-work och masonryen finns inte!. Huset i resningen bevattnar - ingen stigande och resning fuktighet!.Hamn mur / vägg i porten - ingen kapillär stigande och fuktighetsresning! Ingen kapillär stigande fukt i tegelmurblock och tegelmurverk. Inte i laboratorium, inte på byggnaden i vatten, inte alls på murverk i hamnen. Men varför? Därför att den kapillära transporten av vatten är omöjlig från material med små porer (tegelsten och naturligt sten) in i material med stora porer (fogbruk)! Upplysningen! Den kapillära transporten i porerna hos sten och brukfogar kan inte vinna mot gravitationen i mer än 10 till 20 cm. Bara vattenvågor och det salthaltiga vattnet i floder gör väggarna blöta! Så är det både i det gamla och i det moderna Tyskland. Bör det vara möjligt i ditt härliga och mystiska land också? Testa det i ditt badrum om du inte tror mig! Tro inte på skurkar och dumbommars teorier. Tro heller inte på mig! Vare sig en sidenslips med stilig kulör, en underbar lyxbil eller en färgsprakande websajt kan förbättra dålig rådgivning! Och vad ska du tro på? Bländverk och häxverk? Upplysningen måste vara!

- Mögel, röta, svamp och svart mögel /Svartmögel. Aspergillus nidulans och Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum, Penicillium expansum, Penicillium verrucosum, Penicillium viridicatum, Fusarium, Stachybotrys chartarum (atra), Acremonium, Alternaria, Aureobasidium, Basidiospores, Basidiomycetes, Poria incrassata, Botrytis, Chaetomium, Cladosporium, Trichoderma, Ulocladium - det vanliga resultatet av de moderna byggnadsmetoderna: Felaktig termisk isolering, hermetiskt lufttäta rum och uppvärmning / upphetsning av luften i rummen. Så missbrukas din viktigaste källa till liv / mat: Luften du andas. Också på engelska: How to get rid of mold attack. Svartmögel/Mögelsvamp/Mögel/Svamp

- Klimatisk förändring / Klimatförändring - global uppvarmning och förkylning: Klimatisk förändring - global uppwarmning och förkylning: vetenskapliga fakta Vetenskapliga fakta och Klimatisk förändring: hemsk grön simulation grym grön eco-skräck av de professionella klimathysterikerna och deras konstiga miljöhysteri. Minskningen av koldioxid som ett hemsk vapen mot nationer och folk över hela världen. Sluta Kidioto-protokollen / Kyoto-...!

Henrik Svensmark & Nigel Calder: De kylande stjärnorna  en kosmisk syn på klimatförändringarnaNYHET: Henrik Svensmark & Nigel Calder: De kylande stjärnorna – en kosmisk syn på klimatförändringarna
Originaltitel: The Chilling Stars – A Cosmic View of Climate Change
Faktagranskning: Henrik Lundstedt, docent i solär-terrester fysik, Institutet för rymdfysik i Lund
Förlag: Anarchos förlag
ISBN: 978-91-977059-1-2
Utgivningsdatum: 2008-03-05, Bandtyp: Häftad, Sidantal: 265

Alger växer på ytbehandla av det yttre kompositsystemet för termisk isoleringAlger på ytan av en fasad av ett kompositsystem för termisk isolering.

- Bedrägeri med termisk isolering. Felaktig energibesparing, terroristiska ekologiska lagar och de fördärvliga statliga reglementerna tvingar dig att förstöra ditt eget hus och din egen familj eller dina egna hyresgäster: Med industriella och ekologiska material för termisk isolering. Dyr luft packad i skum och konstgjorda och keramiska stenar med porer, fibrer, ull, bomull, hemp, cellulosa, återanvända tidningar, sjögräs ... som kostar dina pengar. Således kan isoleringsmaterial stoppa transporten av värmstrålning av solenergi och ta upp fuktighet direkt. Algerna följer därefter. Det giftiga svartmöglet också. Och vitmjöldagget, spindlarna, kackerlackorna, silverfiskarna, de gnagande skalbaggarna, och termiter, maskar, möss, råttor, vesslor och hackspettar. Kanske astma, huvudvärk, dermatit och cancer också.

Var försiktig med den farliga teknologin för passivhus / passiva hus! Tysk skräpvetenskap!

väggarna byggs enligt enstegsmetoden/enstegstätning Bildkälla: ncc.se) Tyska byggfusk total, också i Sverige: Enstegsmetoden (Wärmedämmverbundsystem WDVS) - Lära dig mer:
byggvarlden.se: VARNING FÖR FUKT Byggvärldens samtliga artiklar om fuktdrabbade fastigheter.
kvp.se: Hans nya hus var skadat av mögel - Felen på 201 nybyggen i Lund (Annehem) och Bjärred (Melbavägen och Norra Villavägen)
sydsvenskan.se: Husen är fyllda med fukt
sydsvenskan.se: Utdömd teknik används fortfarande - cellplast, trä­reglar och gipsskivor - fukt- och mögelskadade väggarna byggs enligt enstegsmetoden/enstegstätning
byggnadsvardsnytt.wordpress.com: Högljudd debatt om byggfusk och enstegstätade fasader efter avslöjande om fuktskador / Allt fler hör av sig om mögelproblem i nybyggda hus med putsfasader / NCC bygger om 175 helt nya, fuktskadade hus på Annehem i Lund / Botrygg byter väggar efter fuktlarm / mm till bygga med enstegstätning
byggvarlden.se: 95 procent av alla nyproducerade flerbostadshus med putsade fasader kan vara tickande mögelbomber - Förbjud metoden omgående (med eller utan luftspalt).

sydsvenskan.se: I Bjärred / Lomma kommun har hundratals bostäder byggts med putsade cellplast-fasader och trästomme utan luftspalt. En del av dem har redan fått fuktskador.
sydsvenskan.se: nya bostäder med brister och inbyggda mögelfällor

R-värdera utan någon goda verkställer
Diagram: Konsumerat värmeenergi i rum. Väggarna har olika konstruktion. R-värde/K-värde (värmeledning) utan sans: Forskning av Fraunhofer-Institut 1983. X-axel: K-värde av väggkonstruktionen. Y-axel: Den konsumerade Watt av värmeeenergi i den mätte tiden. Purpurfärgat och rött: Termisk isolering med 23 och 10 cm polystyrenen. Grön: Endast tegelsten.

Termografi - bedrägeri Original text under bilden:

"Et termografibillede af facaden afslører store varmeudslip. Målingerne er ved udetemperatur p 10C, vindstille med ukendt rumtemperatur. Årsagen til de viste varmeudslip er, at vinduesbrystning, -overligger og -false er udført i massivt murværk".

Från danska tidningen Byg Tek 25.10.04 av journalisten Michael Rughede.

Insikt!!!Det är endast hemsk marknadsföring av den internationella kemiska branschen och av producenterna av isoleringsmaterial.

Producenterna kan förbindas ekonomiskt med några ingenjörer, arkitekter, hantverkare, forskare, representanter av statligt administration, politikar och massmedia. De propaganderar och säljer lufttäta hus och maximum termisk isolering till dig.

Inget gynna för husägaren. Maximum kassa för andra sidan.

Termografi och värmebilder visar endast värmeutstrålning från den fasta väggen klockan 12. Bara solvärme! Den sydliga väggen utstrålar mycket och rött. Den västra väggen utstrålar lite och blått/grönt kallt. Mer upplysning!

Konvektionsuppvärmning, vid luften hetsende konvektorna Värma utstrålning värmer - infraröd termisk utstrålning

- Strålningsuppvärmning. Fel och korrekt uppvärmning: Upphettat luften eller varmade väggar?

Vänster: Den vanliga värmekonvektorn. Hetsigt luft värmer. Huvud hett och fötter kallt.
Höger: Strålningsvärme värmer vid infraröd termisk utstrålning.

I ditt rum:

En dammig tornado eller ingen blåst alls? Mycket eller lite förbrukning av energi? Astmatiska barn, influensa varje vinter allt beroende på fel uppvärmning eller ett bättre inomhusklimat om man värmer upp väggarna i stället för luften? Kondensation och mögelsvamp på de kalla väggarna, eller stilla värmeutstrålning från rummets väggarna, innertak och golv? En fördelaktiga rumsuppvärmning mer av strålningskaraktär än genom konvektion? Energibesparingen och energieffektiviseringen med termisk strålningsuppvärmning behöver lite teknologi: Vattenburen värme som läggs i rör eller elektrisk bedrivna värmekabel (frostskyddskabel) längs väggarna i höjd med golvlisten eller stucklistan, kombinerat med platta radiatorer som kan vara elektriska eller vattenvärmda eller bara speciellt elektriskt ledande fönsterglas. Resultatet: Alltid torra konstruktioner och mögelfria hus med låg energiförbrukning, i museumsrum (slott, borg, ...) tillräkligt luftfuktighet (RF / relativ fuktighet 40-55%), perfekt fuktkontroll och förebyggande underhåll att förhindra materialskador ved känsliga exponater, inredning, möblemang, textil, läder, oljemålningar, tapeter, organiska material osv.. Kyla, sund och ren luft i rumen är bra resultaten av tempererings tekniken för boende i huset.

Rummets luft är kyligare än rummets ytor. Ingen lufttät hermetisk isolering av rummen. Ingen meningslös termisk isolering med blötta byggnadsmaterial. Ingen kondensation in i avkylda ytor. Mycket fakta om nackdelar med dyr uppvärmning genom rör i golvet (golvvärme) och genom rör bakom murbruken / puts i väggarna (kopparrören i överputsade slitsar inne i väggen). Också: De bättre alternativen. Informationer finns delvis i dansk: Temperering (Temperierung) - Rigtig og forkert opvarmning, och mera aktuell in english: Building structure / Interior Room Surface IR-Heating System - Properly or Risky Heating + HVAC). Här ett av många exempel på billigt uppvärmning med värmestrålning:

Termisk utstrålningsuppvärmning i slotten Veitshoechheim slott med termisk strålningsuppvärmning

Här finns för övrigt en exkurs till problemer med material och opvarmning i den berömde Kina slotten, Drottningholm (engelska).
Kina slott i Drottningholm vid Stockholm. Kina slott Drottningholm: Detail: Skadade målskickt / färgskickt / mineral färg / silikatfärg skador. Kina slott Drottningholm: Detail: Skador i målskedja /färgskickt / Craqelée ved tapeterie. Kina slott Drottningholm: Röda cabinet rummet fel i färgskickt / lack skickt.
Kina slott i Drottningholm - Materialskador på färgskickt av fasad, kineserier-tapetmålerie / målade segelduk-tapeter och lackerade boaserie / träpaneler

- Förgiftat träskydd och icke-förgiftat naturligt träskydd:

Väder och trä - giftigt skydd
Väder och trä med giftigt skydd.

och
Väder och furuträ (eller lärkträ, granträ, ekträ, björkträ, askträ, lönntra, lövträ) utan giftigt men med bara naturligt skyddsmedel
Väder och furuträ (eller lärkträ, granträ, ekträ, björkträ, askträ, lönntra, lövträ / furu, gran, lärk, ask, ek, bok ...) utan giftigt men med bara naturligt skyddsmedel eftre tre år.

Kampen mot destruktiva svampar, torröta och kryp (röt, hussvamp, gnagande skalbaggar ...). Den hållbara vården av träkonstruktioner utomhus, så som av terrasser, balkonger och bryggor.

Syntetmaterialkåda som täcker på det red ut fönstret

- Gamla och nya fönster och deras färg.

Många tekniska förklaringar.

Efter endast ett år: Gamla fönster och ny färg av syntetmaterial.Fönsterglas är inte genomträngbar för IR-strålning/värmer
utstrålning Elektromagnetiskt vågor och fönsterglas

Insikt!!!Diagram av professor Dr.-Ing. habil. Claus Meier:

Fönsterglas är inte genomsläppligt för våglängderna av den ultravioletta UV-strålningen (< 0.3 µm ) och infraröd IR-strålning (> 2.7 µm). Endast ljusts våglängder tränger igenom fönsterglas. Solskenet kommer i rummet.

Det finns värmetåligt glas (fyrer-resistent glas) som fungerar som brandskydd. Ljuset från elden skiner in genom glaset, men eldens värme stängs ute. Inredningen och de olika materialen absorberar ljusets elektromagnetiska vågor. Därefter sänder materialen ljusenergin ut i den infraröda våglängden. Så: Solljuset kan värma upp dina rum.

X-axel: Strålningens våglängd och fönstrets genomträngbarhet.
Y-axel: Strålningens styrka.

Två glasrutor filtrerar mer kostfri solenergi än en. Dubbelglasade fönster stärker kondensationen i väggen. Förseglade fönster förhöjer rummets luftfuktighet. Således kräver uppvärmningen mer energi.

Därför förhöjer moderna fönster energiförbrukningen och ökar förekomsten av mögelangrepp. Upplysning!

Neuenburg slottåterställande
Neuenburg slottet.
Planeringen av återställandet (arkitektur, konstruktion, husteknologi: Vatten, avloppsvatten, värme, ventilation):
Konrad Fischer och anställda.
(Info Neuenburg slottmuseum E. Kanes engelska information: www.roadstoruins.com/neuenburg.html)

- Min engelska föreläsning vid RILEM-seminariumet 'Karakeristik av gamla bruk med hänsyn till deras reparation - historiskt bruk - kännetecken och tester', - universitetet av Paisley, Skottland, maj 1999: 'Det traditionella hantverket med moderna bruk - fungerar det i praktiken?' Mina skisser av Glasgow, Stirling slott och annat.

Gotland Seminarium: Hantverk & Utbildning - Nordiskt Forum För Byggnadskalk, Högskolan på Gotland, Visby 31.8.2001

Dipl.-Ing. Konrad Fischer, Arkitekt, Hochstadt am Main, Tyskland: Erfarenheter av luftkalk och hantverk vid restaureringar i Tyskland

Aktuellt: Mina föreläsningar beträffande restaurering av gamla hus i Sverige / Lund TH - 2008

Cisterciensiskt klostret Waldsassen, putsad och färgad fasad återställt i kalkteknologi
Klostret Waldsassen
Kalkfasadreparation: Fasaden reparerade vi med hydratiskt (inte alls hydrauliskt!) kalkmjölk och kalkbruk/ luftkalkbruk. Billigare och bättre än andra, förstörande metoder som baseras på cement, naturhydrauliskt kalk, syntetmaterial eller silikatfärg av vattenglas/potassium.

- Förfall av betong och cement. Förstärkt rostigt hårdnar Rostigt, anfrätt och murken betong. De självförstörande konstruktionerna och byggnadsmaterialen använda inom den moderna arkitekturen blir en katastrof. Felaktig och korrekt reparering av rostiga konstruktioner av betong.

- Konrad Fischer spelar Cello i juloratoriet av J. S. Bach Författare/referenser - min biografi. Referenser till några projekt efter 1979 (> 400). Referenser. Notera: Klicka på min bild. Ladda ner ett 2,8MB wmv prov. Konrad Fischer som spelar cello i juloratoriet av J. S. Bach. Dirigent: Marius Popp, 2005.

Millesgården (Stockholm, Lidingö) - Mina impressionerna:


Schloß Slott Läckö
Läckö slott 1992 (Tuschskiss)

Millesgården 1987 Oljemalning Konrad Fischer Millesgården 1987 (Oljemålning) och 2008 (Tuschskiss) Millesgården 2008 Tuschskiss Konrad Fischer

Ekehagens forntidsby - Långhuset från stenåldern:

- Byggnadsmaterial - Problemen med de moderna, strukturella systemen. De kan skada gamla hus och deras invånare. Det finns bättre alternativ.

Förhöjning av temperaturen under olika byggnadsmaterial/som isolerar material Diagram: "Lichtenfels Experiment": Förhöjning av temperaturen under olika byggnadsmaterial / termiska isolationer (4 cm) efter 10 minuters bestrålning med en rödljuslampa. Ovannämnda materialen: Mineralull (Glasull, Stenull), cellplast (expanderad polystyren EPS/styrencellplast), cellglasisolering, tegelsten, träfiber, gypsumpapp, gran trä. X-axel: Tid av bestrålning. Y-axel: Temperatur i grader Celsius °.

Notera att R-värdet /U-värdet (= "U") inte har någonting med vare sig ändringarna i temperaturen eller med den termiska isoleringens reaktioner att göra.

Porösa material (modernt industriell eller ekologisk termisk isolering liksom poröst tegel, anghärdade gasbetong, lättbetong, blåbetong, porbetong) har många problem. Syntetiska materialbeläggningar förhindrar den kapillära dräneringen av materialen. Många innehåller ruskiga gifter som salt boron, fungicide, antimögelmedel, bekämpningsmedel, insekticid, algicide mot brand, mögel och skadedjur (och människor!). Mineralull, polyurethane, extruderad eller expanderad polystyrenen, vinylcellplast, uretancellplast, polyestercellplast, fiberglasull, cellglass eller träfiber, träull, fårull, bomulls- eller cellulosaull, hempfiber eller hempull, linnefiber, linisolering, cocosfiber, sjögräs, vermiculiten, returpapper, blåsisolering och sprutad ellulosa / sprutisolering, lösullisolering: Några typiska produkter som används vid misslyckade termisk isolering. Insikt!!!De ger ingen bättre termisk isolering än de traditionella, fasta byggnadsmaterialen: Trä, tegelsten och natursten. En extra beklädnad med lätt och luftig isolering ökar värmeförbrukningen: Genom att skugga väggen från solsken, himmlens ljus och värmestilltrålning från nära håll. All förgiftning och försegling av de isolerande materialen hjälper inte mot fuktighetsproblem. Kondensation ska öka materialvätan och fuktigheten. Resultat: vitt mögel, svart mögel, den torra rötan, mjöldagg och kvalster, också löss, myror, hästmyror och skalbaggar, möss och råttor. Parasiterna kommer så fort den grymma kondensationen av vattenånga har besegrat den syntetiska försegling och tätningen! Du bör alltså glömma uträkningar av den teoretiska termiska ledningen / värmeledning. Upplysning!

Saneringsputs WTA

Information om kalk, tegelsten, mortel, bruk och murverk:

- Mortel och bruk av kalk / kalkbruk och dess förbättring.
- Återställandet av murbruk och målning på historiska väggar.
- De vanligaste felen vid användning av kalkbruk och målarfärg av kalk.
- Förklaringar angående kalkbruk .
- Murbruk och mortel / putsbruk / renoveringsputs från kalk på historiska byggnader
- Saneringsputs WTA som tätningsskikt, specialputs, spärrputs, sockelputs med s.k. saltlagringsegenskaper för gammalt murverk - jättebra eller superdålig? Kanonärligt!
- Jämförelser av byggnadsmaterial för väggar och murverk. Många intressanta tabeller över byggnadsmaterialens egenskaper. Viktig information vid byggande i varma och kalla, torra och fuktiga regioner. Problem som uppstår när man använder moderna byggnadsmaterial vid återställande, renovation och restaurering. De åldras mycket fort när temperaturer och fuktighet växlar och moderna materialen förstör därmed det historiska byggnadsmaterialet och substansen. Anmärkning: Cementbruk är relativt tätt och mycket svart för vatten att träna igenom, och har därför en stor förmåga att bevara fukt, så vatten fångas i väggarna. När väggen så blir genomdränkt, börjar den att falla sönder.

Barockt korsvirkehus före reparation. Barockt korsvirkehus efter ändring, renovering och återställande
Barockt korsvirkeshus från omkring 1700, före och efter restaurering med traditionell och ekonomisk teknologi. Planering: Konrad Fischer med anställda.

- Försiktig och mjuk återställning, restaurering och bevaring (Short version in english). Hur man reparerar och återställer gamla byggnader och konstruktioner: Traditionella, innovativa, känsliga, vändbara och ekonomiska metoder. I kontrast till dagens moderna metoder: Hur finner de rätt sätt att anpassa sig till de gamla husen? Vid härliga gåvor från industribranschen till personer ansvariga för planering (professorer, restauratorer, antikvarier, konservatorer, rådgivare, arkitekter, ingenjörer)? Men de moderna lösningarna skadar de gamla byggnaderna efter bara några år. Hur konstruerades de historiska byggnaderna, hur de moderna? I tidigare tider: Varma, gedigna och beständiga hus av murverk och väggar av sten (natursten, brottsstenen, tegelsten och fackverk / korsvirke). Murbruk endast med mortel av sand och kalk. Färgen som användes för att måla var gjord av kalk eller naturlig olja som bindemedel. Allt repareras väl.

I dag: Ruskiga brutaliteter som förstärkt betong, rostiga metaller, kalksandtegelsten, porösa tegelsten och isolering med idiotiskt ull, cellplaster och fibrer. Allt som repareras blir dåligt.

- Ekonomi och restaurering och Finansiering. Ekonomiska och finansiella frågor kring reparation av gamla byggnader.

Kloster Reichenstein - Fundraising-Video

- Kanske förstår du mig bättre om du översätter mina tyska internetsidor till svenska? Försök på Freetranslation-Översättare eller Google översättning.

- Om du behöver någon mer konsultation: 200 EUR för specificerade svar på 1-3 frågor via e-post. 500 EUR för 4-10 frågor. Lokalkonsultation: 150 EUR för varje timme av konsultationen och resan. Extra kostnad för resan. Om du är intresserad skickar jag ett erbjudande. Betalning (bankkonto) sker i förskott vid beställningen och innan utförandet av uppdraget. För lokalkonsultationer betalas 70 procent i förskott. Du vet varför. Är det för mycket pengar för att sedan kunna spara in på både kostnader och misslyckanden vid en senare restaurering? Du måste avgöra. Om ja: Skicka dina frågor till mig ihop med bilder av problemen och beskriv också hur konstruktionen av ditt hus ser ut. Mer detaljer på tyska: Konsultation. Där finns även bilder/fotografier av tidigare konsultationsprojekt. Exempel: FAQ – vanliga frågor och svar.

Naturligtvis vet jag att du är mycket försiktig när du spendera dina pengar. Det är jag också! Dina alternativ: Du kan få någons rådgivning vart du än vänder dig. Du känner säkert till hur kloka forum på Internet är ... Prova det gärna, jag önskar dig mycket lycka till! Två konsulenter, tre lösningar och så har du fyra katastrofer. Vishet från branschen. Stolta hantverkare. Toppintelligenta experter. DO-IT-Yourself. Klyftiga pensionärer. Nyfikna grannar. Arbetslösa tekniker. Akademiska teoretiker. Fysiker. En mycket klyftig farbror, morbror, moster eller faster. Eller?

Det var det för idag. Jag tackar dig för din tid och ditt intresse. Jag önskar dig mycket framgång med din restaurering! Eller spara alla dina pengar: Låt din hus åldras med värdighet, åk på fler semestrar och drick dyrt, rött vin.

Hej då och kom snart tillbaka!

(Och tänka på dina vänner också, de känner ju inte till denna information ännu ...)

Så fungerar det med Byggkonsult:

"Sven Svensson" skrev:

Hej Konrad,

Jag bor i XY i ett drygt 100 år gammalt tegelhus .... Jag har pratat med XZ och hon sa att du kan tala svenska så därför skriver jag på svenska. Det är enklast för mig. ...

Jag köpte huset för snart 10 år sedan och har funderat och läst om renovering sedan dess. Det finns ju hur mycket info och teorier som helst, och eftersom en renovering handlar om mycket pengar har jag beslutsvånda. Nu har vi en liten pojke på 4 år och min fru börjar få panik för att ingenting händer, så därför måste jag sätta igång mycket snart.

Jag har haft många konsulter och experter att titta på huset och fått olika besked om vad som behöver göras. Det är framför allt tre saker som jag funderat på under alla dessa år:

- Bjälklagen
- Uppvärmning
- Fuktproblem

Det som jag behöver ta beslut om "akut" är Bjälklagen och Uppvärmning. Så det är därför jag skriver till dig nu.

För fuktproblemen tror jag mig veta vad som behöver göras. Jag har även funderat på isolering, men det är inte så akut att ta beslut om det.

Bjälklagen:

Bjälklagen har haft fuktskador och blivit reparerade för kanske 50 år sedan. Bjälken närmast ytterväggen har murknat bort. Därför har en tidigare ägare murat upp pelare i källaren, lagt I-balkar på dessa, och låter bjälkarna vila på dessa I-balkar iställer för att vila på fack i ytterväggen. Det verkar fungera, men I-balkarna har rostat en del och bruket i de uppmurade pelarna har börjat vittra, så jag funderar på om balkarna behöver bytas och pelarna muras om. En annan fundering är att bjälklagen är fyllda med grus/lera/tegel och sviktar bga stort avstånd mellan bjälkarna. Att de lagt grus/lera i bjälklagen är väl för att göra dem tyngre/stabilare och som brandskydd, men det drar från källaren genom springor och är kallt på golven. Jag måste därför besluta vad jag ska göra med bjälklagen. Byta ut, förstärka eller låta vara som de är?

Uppvärmning:

Från början värmdes huset med kakelugnar, kaminer och järnspisar. Dessa byttes på 40/50-talet (?) mot centralvärme. Jag har bytt ut den gamla oljepannan mot en pelletspanna, men har inte gjort nåt åt radiatorer och värmesystemet i övrigt. En VVS-konsult har ritat/beräknat ny VVS åt mig (vatten, värme, ventilation och dränering), men jag har alltså inte gjort något ännu. Jag har läst om strålningsvärme på din sajt och tycker det låter bra. Mitt hus med massiva tegelväggar borde passa till denna typ av uppvärmning. Men mitt problem är att det inte finns någon här i Sverige som kan denna typ av uppvärmning. Jag har letat och frågat runt utan att hitta någon. Det system som VVS-konsulten har ritat är ett vanligt konvektionsvärmesystem, med mekanisk ventilation.

Fuktproblem:

Huset har källare och är byggt på lera. Leran håller mycket vatten och grundvattnet (?) står ca 20 cm under golvnivå i källaren. Det varierar över året. Hur som helst är det funktigt i källaren och det växer alger på väggarna invändigt. Jag trodde först att det var uppstigande vatten i väggarna som gjorde att bjälklagen fuktskadats, men det tror jag inte längre. Däremot tror jag att huset behöver dräneras om. Jag har förstått att du inte gillar isolering, men i Sverige finns en produkt som verkar vettig. Det är en dränerande och isolerande skiva av ihoplimmade cellplastkulor. Genom utvänding isolering flyttas ångpunkten ut till en Isodrän och pordrän är de två stora tillverkarna av denna typ av skiva. Jag har tänkt dränera om och sätta denna typ av skiva mot källarväggen (utvändigt).

Isolering:

Huset är byggt i massivt tegel, en sten tjocka (25cm) väggar. På 50-talet (?) isolerades väggarna invändigt med 2 cm stenull + treetexskiva. Jag har börjat plocka bort denna isolering och har istället tänkt putsa om väggarna invändigt med kalkbruk. ... Vad det gäller annan isolering har jag vissa funderingar på att isolera på vinden med någon typ av cellulosa, men vad jag fårstått av din sajt så avråder du från detta.

Huset är byggt som hyreshus med flera lägenheter, men vi bor i hela huset. Det renoverades på 40/50-talet och mycket av det gamla plockades då bort. Jag är inte främst ute efter att återställa huset i originalskick, utan vill ha ett hus som fungerar för oss. Vi ska därför bygga nytt kök i ett större rum. Jag har börjat riva i detta rum som förberedelse. Jag har tagit bort den invändiga isoleringen och knackat ner gammal lös puts på tegelväggarna. Jag har även plockat upp en bit av golvet för att inspektera bjälklaget. Det finns bilder på dessa sidor:
http://picasaweb.google.com/...

Min hustru kräver att jag sätter igång med nya köket nu. Men innan jag gör det skulle jag vilja veta om det finns möjlighet att gå över till strålningsvärmesystem. Det är ju nu jag behöver besluta vilket system jag ska satsa på. Jag vet bara inte vem jag ska prata med?

Det finns en byggare som jag har förtroende för och som jag tänkt försöka anlita. Han heter XX och har lång erfarenhet att att jobba med gamla hus. ...

Mvh,
"Sven Svensson"

Den 27 februari 2009 skrev Konrad Fischer:

Hej "Sven",
jag tackar för din mail och vill försök att svara i svenska. Jag förstå att du vil renoverar ditt hus med trevliga och billiga metoder och därtill vil jag gärna hjälpa med. De givna problemen känner ja mycket väl.

Visst har du sett att jag erbjuder min rådgivande vid telefon, skriftlig och på platsen (www.konrad-fischer-info.de/2berat.htm). Jag föreslår dig ett 1-timmar-telefonsamtal och anta, att det skulle vara tillräkligt att behandla alla dina fragor. Vi kan byta språket som behövs, du kan ja förstå någon tyska också (och jag engelska och lite skånska).

Om du vill acceptera mitt erbjudande vänligen betala 120 EUR (utan MOMS) till

Sparkasse Coburg-Lichtenfels (BLZ 783 500 00) Konto: 11 3 20
IBAN-NR.: IBAN DE97 7835 0000 0000 011320
S.W.I.F.T/BIC-Code: BYLADEM1COB

Efter betalning kan du ringa mig Mo-Fr klockan 8.30-17.00.

Med hjärtliga hälsningar

Konrad


VENEDIG-CHARTRET
Internationellt charter för bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse
2:a internationella kongressen för arkitekter och tekniker inom kulturminnesvården, Venedig 1964. Antaget av ICOMOS 1965.
(Den svenska översättningen är utarbetad 1990 av en grupp bestående av Karin Andersson, Börje Blomé, Birgitta Hoberg, Christian Laine och Hans Matell, med konsultation av språkexperter och professionella översättare. Den slutliga versionen sammanställdes av Börje Blomé och Hans Matell. Texten ligger mycket nära de ursprungliga texterna på italienska och franska. Smärre redaktionella ändringar har därefter gjorts av Nils Ahlberg 2004. Källan: www.international.icomos.org/venicecharter2004/swedish.pdf)

De historiska minnesmärkena förmedlar ett andligt budskap från gången tid. Uppförda av människor under många generationer är de levande vittnesbörd i vår tid om månghundraåriga traditioner. Mänskligheten som för var dag blir allt mer medveten om samstämmigheten hos de mänskliga värdena inser sitt ansvar för deras bevarande inför kommande generationer och känner sin plikt att överföra detta arv i dess fullständiga äkthet.

Det är väsenligt att de principer som tillämpas vid bevarande och restaurering av de historiska minnesmärkena bestäms på förhand och formuleras på internationell nivå, dock att varje land beaktar den egna kulturen och de egna traditionerna.

Genom att för första gången formulera dessa grundläggande principer bidrog Athenchartern av år 1931 till omfattande internationell verksamhet, som tog konkret form i nationella dokument, i ICOM:s och Unescos arbete samt i den sistnämnda organisationens inrättande av det Internationella centret för studier av konservering och restaurering av kulturarvet (ICCROM). Medvetet och kritiskt har man arbetat vidare med dessa problem som efterhand blivit allt mer sammansatta och skiftande. Tiden är nu inne att på nytt granska dokumentets principer i avsikt att fördjupa dem och att utöka deras räckvidd genom ett nytt dokument.

I överensstämmelse härmed har den 2:a internationella kongressen för arkitekter och tekniker inom kulturminnesvården i Venedig den 25-31 maj 1964 antagit följande text:

Definitioner
Artikel 1.
Med begreppet ”historiskt minnesmärke” avses såväl enskilda arkitektoniska verk som sådan stads- och landsbygdsmiljö som bär vittnesbörd om en speciell kultur, en särskilt utveckling eller en historisk händelse. Begreppet avser inte bara märkliga verk utan också mer oansenliga, som med tiden fått kulturell betydelse.

Artikel 2.
Konservering och restaurering av historiska minnesmärken är ett expertområde där all vetenskaplig och teknisk fackkunskap måste utnyttjas för utforskning och bevarande av kulturarvet.

Artikel 3.
Syftet med konservering och restaurering är att bevara såväl konstverket som det historiska vittnesbördet.

Bevarande
Artikel 4.
Bevarande av historiska minnesmärken kräver framför allt ett kontinuerligt underhåll.

Artikel 5.
Bevarande av historiska minnesmärken underlättas alltid om de kan användas till något allmännyttigt ändamål. En sådan användning är därför önskvärd inom vissa bestämda gränser. Endast på villkor att byggnadens arkitektoniska och konstnärliga gestaltning bibehålls oförändrad bör man planera eller tillåta åtgärder för att anpassa byggnaden till nya eller ändrade funktioner.

Artikel 6.
Bevarandet av ett historiskt minnesmärke innefattar omgivningens tillstånd. Om den stöder sig på gammal hävd bör den bevaras. Inga nybyggnader, rivningar eller ändringar som innebär förändring av volymförhållanden och färgsammanhang får tillåtas.

Artikel 7.
Ett historiskt minnesmärke är oskiljbart från den historia det vittnar om och den miljö vari det befinner sig. Flyttning – helt eller delvis – av ett minnesmärke kan därför endast tillåtas om det är nödvändigt för att bevara minnesmärket eller om det föreligger ett utomordentligt stort nationellt eller internationellt intresse för ett sådant förfarande.

Artikel 8.
Skulpturer, målningar eller andra dekorativa element som är integrerade delar av en historisk byggnad får endast avlägsnas om detta är det enda sättet att bevara dem.

Restaurering
Artikel 9.
Restaurering är en verksamhet som bör vidmakthålla en speciell karaktär. (Den engelska texten säger här att restaureringsarbetet är en högt specialiserad verksamhet.) Dess syfte är att bevara och uttolka ett minnesmärkes formmässiga och historiska värden. Den grundas på respekt för äldre material och autentisk dokumentation. Där antaganden tar vid skall restaureringen avbrytas. Vid en rekonstruktion av hypotetisk karaktär måste varje kompletteringsarbete, som bedöms oumbärligt av estetiska eller tekniska skäl, urskilja sig från det arkitektoniska förslaget och bära vår tids prägel. Restaureringen måste alltid föregås och följas av ett arkeologiskt och historiskt studium av minnesmärket.

Artikel 10.
I de fall traditionell teknik visar sig otillräcklig kan säkerställandet av ett minnesmärke ske med hjälp av sådana nutida konstruktions- och konserveringsmetoder som har visat sig vara ändamålsenliga på både vetenskapliga och erfarenhetsmässiga grunder.

Artikel 11.
Vid restaurering av ett historiskt minnesmärke måste alla tillskott av värde respekteras oberoende av deras ålder eftersom stilenhetlighet i sig inte är något eftersträvansvärt mål. När skikt från flera olika tidsperioder finns bevarade i ett och samma byggnadsverk kan man bara undantagsvis rättfärdiga att underliggande lager friläggs. Detta bör endast ske om det som tas bort är av ringa intresse och det som kommer i dagen är av stort historiskt, arkeologiskt eller estetiskt värde samt bedöms vara i tillräckligt gott skick. Utvärderingen av sådana beståndsdelar samt beslutet om vad som kan avlägsnas får inte bero av en enda projektansvarig.

Artikel 12.
Komplettering av saknade beståndsdelar måste ansluta sig harmoniskt till helheten men samtidigt gå att skilja från autentiska äldre delar så att restaureringen inte förfalskar minnesmärkets konstnärliga och historiska vittnesbörd.

Artikel 13.
Kompletteringar kan tillåtas endast om de respekterar alla värdefulla delar av byggnadsverket, dess hävdvunna helhetsgestaltning, balansen i kompositionen och förhållandet till omgivningen.

Historiska områden
Artikel 14.
Historiska områden bör ägnas särskild omvårdnad i avsikt att värna om deras inståndsättning, användbarhet och värden. Arbetet med bevarande och restaurering inom sådana områden bör ske från de principer som angivits i de föregående artiklarna.

Arkeologiska undersökningar
Artikel 15.
Arkeologiska utgrävningar bör utföras enligt vetenskapliga normer och den rekommendationom internationella principer för arkeologiska utgrävningar som antogs av Unesco 1956. Ruiner skall underhållas och nödvändiga åtgärder vidtas för att fortlöpande säkra bevarande och skydd av såväl byggnadslämningar som lösfynd. Dessutom bör man på allt sätt underlätta förståelsen av det framgrävda minnesmärket utan att dess innebörd förvanskas. Allt rekonstruktionsarbete måste a priori uteslutas. Endast anastylosis, det vill säga insamling och återmontering av befintliga men utspridda eller bortbrutna delar, kan tillåtas. Nytillfört material måste alltid vara urskiljbart och begränsat till det minsta möjliga som är nödvändigt för att bevara minnesmärket och återskapa dessa formsammanhang.

Dokumentation
Artikel 16.
Konserveringsarbeten, restaureringar och arkeologiska utgrävningar skall alltid åtföljas av en noggrann dokumentation i analytisk och kritisk form, illustrerad med ritningar och fotografier. Varje fas i arbetet som medför att något friläggs, säkras, återuppbyggs eller tillfogas, liksom alla tekniska enskildheter och formelement som påträffas under arbetet skall dokumenteras. Dokumentationen skall tillföras ett offentligt arkiv och vara tillgänglig för forskare; dess publicering rekommenderas.

Följande personer deltog i arbetsgruppen för att skriva den internationella chartern för bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse:
Piero Gazzola (Italien), ordförande
Raymond Lemaire (Belgien), sekreterare
José Bassegoda-Nonell (Spanien)
Luis Benavente (Portugal)
Djurdje Boskovic (Jugoslavien)
Hiroshi Daifuku (Unesco)
P.L. de Vrieze (Holland)
Harald Langberg (Danmark)
Mario Matteucci (Italien)
Jean Merlet (Frankrike)
Carlos Flores Marini (Mexiko)
Roberto Pane (Italien)
S.C.J. Pavel (Tjeckoslovakien)
Paul Philippot (ICCROM)
Vieor Pimentel (Peru)
Harold Plenderleith (ICCROM)
Deoclecio Redig de Campos (Vatikanen)
Jean Sonner (Frankrike)
Francois Sorlin (Frankrike)
Eustathios Stikas (Grekland)
Gertrud Tripp (Österrike)
Jan Zachwatovicz (Polen)
Mustafa S. Zbiss (Tunisien)


Medeltida slott, forntida slott, gammalt hus, historisk byggnad

Tysk hemsida: Information om gammal byggnad och omsorg av historisk monument


Historiesajten.se


Ark. Ingela Pålsson Skarin: www.studieskarm.se/